U bevindt zich hier: Vaatcentrum > Aandoeningen en behandelingen > Vaatverstoppingen

Vaatverstoppingen

Behandelingen bij vaatverstoppingen zijn conform de  richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en het Nederlands Genootschap voor Interventieradiologie 'diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit'.

Claudicatio intermittens (etalagebenen, pijn in de kuit bij lopen)

Als er sprake is van claudicatio intermittens wordt allereerst gesuperviseerde looptraining onder leiding van een fysiotherapeut, die in het bezit is van trainingsfaciliteiten, aangeboden. Bij onvoldoende resultaat wordt onderzocht of een dotterbehandeling mogelijk is. Dit gebeurt door middel van een MRA (MRI-scan foto van de bloedvaten) of een DSA (contrastfoto van de bloedvaten). De dotterprocedure gebeurt door onze gecertificeerde interventieradiologen, in nauw overleg met de vaatchirurgen. Bij deze procedure wordt, onder locale verdoving, door middel van een ballonnetje een vernauwde of verstopte slagader opgerekt en weer doorgankelijk gemaakt. Soms wordt ter versteviging een stent ingebracht. Als dotteren niet mogelijk is, kan een bypassoperatie worden overwogen en uitgevoerd. 

Chronisch bedreigd been (rustpijn of weefselverlies van de voet)

Is er sprake van een chronisch bedreigd been dan wordt altijd een MRA (MRI-scan foto van de bloedvaten) gemaakt. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een dotterprocedure (PIER techniek) mogelijk is of dat er een bypassoperatie moet worden verricht. Te allen tijde, en met alle middelen, wordt getracht een amputatie van het been te voorkomen. Als de bypass niet kan worden aangesloten op een slagader, kan ook een voetader worden opgezocht.

Acuut bedreigd been of arm

Als er in een ledemaat een acute vaatafsluiting door een stolsel optreedt wordt getracht deze op te lossen met een stolsel oplossend middel (fibrinolyse). Dit gebeurt door middel van urokinase of rTPA.


Afspraak maken

Maak direct een afspraak.

Contact